Information

Struer Taekwondo Klub trænere og bestyrelse

Jesper Barrith

Klub Formand

Instruktør

5.Dan

Tlf. 30130059

mail.

jbn@barrith.dk

Asger Kristiansen

Best. Medlem

Instruktør

3.Dan

Tlf: 20743708

Mail.

asgerkristiansen45@gmail.com

Ann-Christin Olsen

Best. Medlem Instruktør/Kasserer

1.Dan

Tlf. 22526209

mail.

annchristin.olsen77@gmail.com

Alan Robinson

Best. Medlem

Instruktør

3.Dan

Tlf. 23434026

mail.

alangr73@gmail.com

Jens Rahbek

Best. Medlem

1.Dan

Tlf:26973812

Mail:

jensrahbek@godmail.dk

Persondataforordning

Generel information

Taekwondo kort fortalt/Hvem kan træne/Træningen

Taekwondo kort fortalt


Taekwondo er en kampkunst som stammer fra Korea. Taekwondo betyder frit oversat; fod (Tae), næve (Kwon), system (Do). Ud fra disse tre ord kan man forklare essensen i sporten nærmere. Det vigtigste ord er i denne forbindelse Do.

Som sport har Taekwondo stor træningsmæssig værdi. Hele kroppen trænes effektivt. Især smidighed er et vigtigt element, hvorfor der i Taekwondo gøres ekstra meget ud af opvarmningen.


Ved at træne Taekwondo tilegner man sig mange "evner".


Af psykiske evner kan nævnes:

  • Disciplin, respekt, tålmodighed, koncentration, målrettethed, psykisk balance.

Af fysiske evner kan nævnes:

  • Smidighed, styrke, hurtighed, balance, koordination, præcision, udholdenhed, kondition osv.

Taekwondo er altså andet end spark og slag, det er effektiv træning af hele kroppen.

Samlet kan Taekwondo fortolkes som våbenløs selvforsvar ved brug af blokeringer,slag og spark i en rækkefølge, der hurtigt og effektivt tilintetgør en given modstander.


Hvem kan træne:


Hvem må egentlig træne Taekwondo?

Alle kan i princippet træne Taekwondo, de eneste krav vi stiller er, at man ikke tidligere er straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden.

Gennem fornuftig træning og dygtig instruktion, vil ethvert medlem få mulighed for at udfolde sig, få motion og opnå respekt for sig selv og sine medmennesker.

Både børn og voksne vil gennem længere tids træning, lære at arbejde målbevidst, hvilket vil smitte af på mange andre områder.


Træningen


Træningen indledes altid med en grundig opvarmning for at undgå skader på muskler og led. Derefter trænes forskellige teknikker – spark, slag, blokeringer m.m. Også mental træning samt åndedrætsøvelser er en del af træningen.

Disciplin er påkrævet bl.a. hensyn til sikkerheden. Den traditionelle disciplin viser sig f.eks. ved særlige hilsemåder og gensidig respekt under træningen.


Teknisk set kan Taekwondo opdeles i forskellige kategorier af træning som følgende:


Grundteknikker:

  • Stande, spark, slag, stød, stik, blokering, kast, vride, presse, skub og låse - Der er tusinder af disse teknikker i kombination med hinanden.

Tageuk og Poomse:

  • En sammensætning af forskellige relevante grundteknikkombinationer som udføres i et bestemt mønster med fokus på vigtige parametre som vejtrækning,kraft,præcision,hurtighed,smidighed,koordination osv.

Selvforsvar:

  • Kombination af forskellige teknikker til brug for øjeblikkeligt forsvar mod angreb med formål at neutraliserer angriberen.

Kamp:

  • Angrebsteknikker udført af to eller flere modstandere i levende form med beskyttelsesudstyr på kroppen under udøvelse.

Gennembrydning:

  • Forstærke evnen til at kunne trænge igennem hårde genstande ved at bruge forskellige dele af kroppen.

Demonstration:

  • Træning og opvisning af flotte kombinationer af diverse teknikker der præsenterer alsidighed, effektivitet og skønheden af denne kampkunst.


Traditionel/Senior

Traditionel/Senior holdet er primært bestemt ud fra alder, og er således et blandet hold med meget spredt bæltefordeling som består af både kup og dan bærere. Fortrinsvis for børn over 10 år. Et hold hvor alle aspekter trænes så varieret som muligt, og hvor flere instruktører afvikler træningerne..